Klub Wodny WIKING Gdańsk - amatorskie pływanie na smoczych łodziach

Zapraszamy na treningi smoczych łodzi w każdy wtorek i czwartek na godz. 17:00

Zarząd na posiedzeniu w dniu 02.02.2019r. Uchwalił skladkę członkowską na rok 2019. Składka członkowska na rok 2019 wynosi 216,00 (słownie: dwieście szesnaście złotych) płatna jednorazowo lub w ratach na konto WIKINGa.

Współpraca

LOGO MRKS Mapa bitowa

KW WIKING Gdańsk