Klub Wodny WIKING Gdańsk - amatorskie pływanie na smoczych łodziach

Zapraszamy na treningi smoczych łodzi w każdy wtorek i czwartek na godz. 17:00

Zapraszamy na treningi:

1. w każdy wrtorek na godz. 17:00

2. w każdy czwartek na godz. 17:00

Spotykamy się na Przystani Kajakowej MRKS GDAŃSK, Gdańsk Ołowianka 3a.

Skladka za treningi na rok 2019 wynosi 216,00 (słownie: dwieście szesnaście złotych).

 

 

Współpraca

LOGO MRKS Mapa bitowa

KW WIKING Gdańsk